Thông tin đề tài

Hệ thống Dự báo khí hậu cho khu vực Việt Nam là sản phẩm thuộc đề tài KHCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực” (KC.08.01/16-20) do TS. Mai Văn Khiêm, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện.

1. Ứng dụng và phát triển được các mô hình động lực vào dự báo hạn mùa (đến 6 tháng) các trường khí hậu trung bình tháng và một số hiện tượng khí hậu cực đoan cho Việt Nam.
2. Xây dựng được hệ thống tổ hợp dự báo hạn mùa từ sản phẩm dự báo của các mô hình động lực.
3. Thiết lập được hệ thống dự báo ở chế độ nghiệp vụ.
- Đề tài sử sụng phương pháp nghiên cứu và ứng dụng các mô hình toàn cầu (CCAM, CFS, GFS), mô hình khu vực (RSM, clWRF, RegCM) phù hợp với phương pháp chung của các nước trên thế giới (Mỹ, Nhật Bản,..), các mô hình đang được ứng dụng trong dự báo nghiệp vụ ở các nước tiên tiến, số liệu sử dụng trong đề tài từ nguồn quan trắc của Việt Nam và từ các nguồn đã được công bố của thế giới nên sản phẩm của đề tài có thể đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực.
- Hiện nay Việt Nam chưa có dự báo nghiệp vụ bằng mô hình động lực để so sánh với độ chính xác của hệ thống mô hình của đề tài. Độ chính xác còn phụ thuộc vào hạn dự báo (1 đến 6 tháng) và mùa dự báo, khu vực dự báo. Tuy nhiên, các mô hình sử dụng trong đề tài đều là các mô hình hiện đại nên độ chính xác có thể đảm bảo tốt hơn dự báo toàn cầu mà Việt Nam đang khai thác hiện nay. Ngoài ra, sản phẩm dự báo của đề tài là hướng đến dự báo xác suất nên độ chính xác sẽ tùy thuộc vào ngưỡng dự báo khác nhau. Mỗi ngưỡng dự báo sẽ có mức độ tin cậy khác nhau để cung cấp cho người sử dụng: Ví dụ, dự báo lượng mưa tháng 10/2016 ở Nam Trung Bộ sẽ lớn hơn giá trị trung bình nhiều năm 70-85% ứng với xác suất 80%. Các kết quả của đề tài có thể đăng tải trên các tập chí chuyên ngành có uy tín trong nước và trên tạp chí quốc tế có trong danh mực ISI.
1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
• Góp phần phát triển các mô hình dự báo và cảnh báo khí hậu hạn mùa
• Mở rộng phạm vi ứng dụng của công tác phục vụ thông tin khí hậu và dự báo khí hậu
• Góp phần giảng dạy và đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực dự báo KTTV
2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
• Cơ quan chủ trì có điều kiện để tiếp cận với các phương pháp, công nghệ hiện đại trong nghiên cứu dự báo khí hậu hạn mùa.
• Cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu có thêm một công cụ dự báo tiên tiến và cảnh báo sớm về các hiện tượng khí hậu cực đoan
3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
Thông tin dự báo, cảnh báo khí hậu hạn mùa góp phần tăng cường khả năng cảnh báo thiên tai, phục vụ bố trí kế hoạch sản xuất nông nghiệp, giảm nhẹ thiệt hại do các hiện tượng khí hậu cực đoan gây ra,…
TS. Mai Văn Khiêm-maikhiem77@gmail.com
Hà Trường Minh-hatruongminh169@gmail.com
Phạm Quang Nam-phamquang1991@gmail.com
Nguyễn Quang Trung-trungnq2@gmail.com

Đối Tác

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trung tâm KTTV Quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học KHTN, Trường Đại học TNMT