DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

TT

Họ và tên,

học hàm, học vị

Chức danh

thực hiện[1]

 Tổ chức công tác

1

TS. Mai Văn Khiêm

Chủ nhiệm

Viện KH KTTV&BĐKH

2

Ths. Nguyễn Ngọc Bích Phượng

Thư ký khoa học

Viện KH KTTV&BĐKH

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

Thành viên

thực hiện chính

Viện KH KTTV&BĐKH

4

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương

Thành viên

thực hiện chính

Viện KH KTTV&BĐKH

5

TS. Nguyễn Đăng Quang

Thành viên

thực hiện chính

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ

6

TS. Công Thanh

Thành viên

thực hiện chính

Đại học KHTN

7

TS. Võ Văn Hòa

Thành viên

thực hiện chính

Đài KTTV Bắc Bộ

8

TS. Vũ Văn Thăng

Thành viên

 thực hiện chính

Viện KH KTTV&BĐKH

9

Ths. Trần Đình Trọng

Thành viên

thực hiện chính

Viện KH KTTV&BĐKH

10

Ths. Lã Thị Tuyết

Thành viên

thực hiện chính

Viện KH KTTV&BĐKH

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chứccông tác

Nội dung, công việc chính tham gia

1

GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Trung tâm KHCN KTTV và MT

Thành viên

2

TS. Trần Duy Bình

Trung tâm KHCN KTTV và MT

Thành viên

3

TS. Đặng Hồng Nga

Chuyên gia

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Đăng Mậu

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

5

ThS. Đỗ Văn Mẫn

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

6

ThS. Đỗ Thanh Tùng

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

7

ThS. Trương Thanh Thủy

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

8

ThS. Nguyễn Bình Phong

Trường ĐH TNMT Hà Nội

Thành viên

9

ThS. Trương Bá Kiên

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

10

ThS. Lê Duy Điệp

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

11

CN. Lưu Nhật Linh

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

12

CN. Hà Trường Minh

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

13

Ks. Hoàng Thị Thúy Vân

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

14

CN. Nguyễn Thị Thảo

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

15

CN. Phạm Thị Hải Yến

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

16

CN. Trần Thanh Thủy

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

17

CN. Nguyễn Thu Hoa

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

18

KS. Trần Trung Nghĩa

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

19

CN. Trần Duy Thức

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

20

CN. Nguyễn Thị Xuân

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên

21

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

Viện KH KTTV&BĐKH

Thành viên