TT

Hệ thống phân tích dự báo khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai ở Việt Nam

I

Thông tin khí hậu trung bình nhiều năm

II

Phân tích sản phẩm dự báo

2.1

Sản phẩm dự báo phục vụ nông nghiệp

 

Nhiệt độ 

 

Lượng mưa

 

Độ ẩm

 1.  

Bốc hơi

 1.  

Tổng nhiệt độ hữu hiệu

 1.  

Tổng lượng mưa hữu hiệu

 1.  

Chỉ số PET

 1.  

Số ngày có Tm <=10oC

 1.  

Số ngày có 10oC<Tm <=13oC

 1.  

Số ngày có 13oC<Tm <=15oC

 1.  

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối (Tnn)

 1.  

Nhiệt cao nhất tuyệt đối (Txx)

 1.  

Số giờ nắng (giờ)

 1.  

Độ ẩm tương đối (%)

 1.  

Tốc độ gió mực 10m

 1.  

Số giờ lạnh tích lũy theo tháng (áp dụng vùng núi và bắc bộ)

 1.  

<=7oC

 1.  

<=10oC


Lượng mưa hiệu dụng

2.2.

Sản phẩm dự báo phục vụ quản lý tài nguyên nước

 

Lớp GIS 9 lưu vực sông

 

Tổng lượng mưa tháng

 

Tổng lượng bốc hơi tháng

 

Cân bằng nước

 

Dòng chảy bề mặt (Runoff)

2.3

Phân tích sản phẩm dự báo phục vụ xây dựng, giao thông vận tải và năng lượng

a

Tốc độ gió

 

Vận tốc gió lớn nhất

 

Vận tốc gió 3 giây lớn nhất

 

Áp lực gió 3 giây 

b

Nhiệt độ

 

Nhiệt độ hiệu dụng

 

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối tháng

 

Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối tháng

 

Biên độ nhiệt tháng (Tx-Tn)

 

Số ngày nắng nóng

c

Lượng mưa

 

Số ngày mưa lớn

 

Rx1day

 

Rx5day

 

Tổng lượng mưa tháng

d

Yếu tố khác

 

Độ ẩm thấp nhất tháng

 

Tổng lượng bốc hơi

 

Số giờ nắng (giờ/ngày)

2.4

Phân tích sản phẩm dự báo phục vụ y tế, thể thao và du lịch

2.4.1

Các cực đoan tác động đến hoạt động ngoài trời

 

Số ngày rét hại (FD13)

 

Số ngày rét đậm rét hại (FD15)

 

Số ngày lạnh

 

Số ngày dễ chịu

 

Số ngày nóng

 

Số ngày ngột ngạt

2.4.2

Chỉ số sinh khí hậu phục vụ cảnh báo sức khỏe hoạt động ngoài trời

 

Chỉ số biên độ nhiệt (Số ngày xảy ra): 

 

Phù hợp: <=8oC

 

Khó chịu: 8<BĐN<=14

 

Ảnh hưởng sức khỏe: >14

2.4.3

Chỉ số RSI phục vụ du lịch

 

 

2.4.4

 • Chỉ số bất tiện nghi

2.4.5

 • Phục cảnh báo sốt xuất huyết

 

 • <16: Khó xảy ra

 

16<=Ttb<=20: Có nguy cơ xuất hiện

 

>20oC: Cảnh báo xuất hiện 

 

 

2.5

Phân tích sản phẩm dự báo phục vụ phòng tránh thiên tai